Generalforsamlinger

Indbydelser til og referater fra generalforsamlinger

GENERALFORSAMLINGEN 2021.
MeginBowlen og genralforsamlingen 2020 blev udsat pga Coronakrisen. Generalforsamling 2021 afholdes lørdag aften d. 21. august 2021 ved MeginBowle stævnet i Sortsø
Indkaldelse og dagsorden: https://meginclub.dk/sites/default/files/Indkaldelse%20til%20generalfors...

Referater af tidligere generalforsamlinger
Klik nedenfor. Her følger referater af generalforsamligerne siden 2003 hvor foreningen blev stiftet.
Referaterne er et historisk tilbageblik over emner der har optaget Meginsejlerne.