Meginsejlernes hjemmeside

Generalforsamling 2022

Der indkaldes til generalforsamling lørdag d. 20. august 2022 kl. ca. 20 ved MeginBowlestævnet (Stævnet afholdes På Mariager fjord ved Stinesminde havn.) Dagorden efter vedtægterne. Forslag til dagorden sendes til formanden seneste 14 dage før stævnet. Indkaldelse, ser her: https://meginclub.dk/sites/default/files/Indkaldelse%20til%20generalfors...