Meginsejlernes hjemmeside

MeginBowlen 2024

Her er beskrivelse og indbydelse til årets store Megin begivenhed: https://meginclub.dk/?q=node/25.
Tilmeld dig gerne allerede nu. Evt senere afbud er selvsagt muligt, men vi vil gerne vide ca hvor mange der kommer.

Generalforsamling 2024

Vi holder traditionen tro generalforsamling til MeginBowlestævnet sidst i august. læs indbydelsen her: https://meginclub.dk/?q=node/576