Meginsejlernes hjemmeside

Generalforsamling 2023

Der indkaldes til generalforsamling lørdag d. 26. august 2023 kl. ca. 20 ved MeginBowlestævnet Præstø. Dagorden efter vedtægterne. Forslag til dagorden sendes til formanden seneste 14 dage før stævnet.

Velkommen til Meginsejlernes hjemmeside.

Meginjollen er en utrolig alsidig lille jolle, der er ideel til kystnær sejlads året rundt.