Meginsejlernes hjemmeside

Generalforsamling 2023

Vi holdt traditionen tro generalforsamling til MeginBowlestævnet sidst i august. læs referatet her: https://meginclub.dk/sites/default/files/Referat%20report%20Generalforsa...

Velkommen til Meginsejlernes hjemmeside.

Meginjollen er en utrolig alsidig lille jolle, der er ideel til kystnær sejlads året rundt.

Med jollen kan søer, fjorde, vige, øer udforskes, man kan gå i land hvor som helst. Jollen egner sig til at lære at sejle i, fordi den er stabil og sikker og samtidig udfordrende, og fordi den mærkebart sejler hurtigere jo bedre, du lære at trimme sejl og ror. Mange erfarne sejlere nyder jollens enkle og oprindelige rig, man er "back to basis" med sejltraditioner fra tidligere tiders fiskejoller.

Hjemmesiden er fællesforum for joller i hele Norden og Nordtyskland. En del tekster vil være / blive oversat til tysk.

Informationen und Hilfe für deutsche Megineigner” ist linked unter hier: