Mariagerfjord

 

Mariagerfjord

Fjorden er et spændende farvand for Meginjoller. Den yderste del mod Kattegat er lavvandet med en gravet rende til store skibe. Her kan stå en stærk strøm! Denne yderste del er præget af det lave omliggende landskab med højt lys og et rigt fugleliv. Her kan være svært at sejle meginjolle når størmmen har travlt. Ligeledes kræver det erfaring at sejle ud på Kattegatkystens lave vand. Her står let en 4 knobs strøm langs kysten. Så er Øster Hurup et bedre udgangspunkt for en havsejlads - i magsvejr.

 

Fra Kongsdal og Dania blir fjorden dyb og omkrandses af stejle skovklædte brinker ned til de flade strandenge. De flest steder dybt godt vand til kysten, ikke særlig mange steder med store sten. Her er livlig skiftende vind fra bakkerne og sort set ikke strøm, idet her er meget vand under kølen, (ca 30 meter hvor der er dybest mellem Mariager og Stinesminde).

Kongdal, Mariager, Hobro og Stinesminde har alle gode slæbesteder som udgangspunkt for ture på fjorden. Bramslevbakker har bro og en fin strand til anløb. Her er isbod på campingpladsen på toppen af bakken.

På fjorden er 6-7 aktive Meginjoller jfr. facebookgruppen "Meginjoller i Mariagerfjord"

 

Slæbesteder i Mariagerfjord

Stinesminde Havn. Lille gratis slæbested, lidt uroligt vand ved kraftig SØ vind. Bil og trailer kan parkeres ved havnen og langs vejen til havnen.

Toiletter åbne i periode 1.5 – 30.9. Jfr. www.stinesminde.dk

Fint udgangspunkt for sejladser til Mariager, samt mod øst og vest i fjorden

(gps- adresse: Havnen, Stinesminde, 9500 Hobro)

 

Mariager havn

 

Kongsdal havn

 

Hadsund lystbådehavn

 

Hobro lystbådehavn

 

 

Image: 
Stinesminde havn