Aktuelt

MeginBowlen 2024 ved Humlum og Struer 23.- 25. august

Sammen med Nordvestjysk Fjordkultur afholdes MeginBowlen i det store lyse fjordlandskab. Kryds datoen allerede nu!

Efterårssejlads på Mariagerfjord

7 meginjioller havde hyggeligt træf trods stærk blæst lørdag. 3 joller sejlede videre søndag da vinden havde tabt pusten..

20 joller deltog i

MeginBowlen 2023

Prægtige intense dage den sidste weekend i augsut på Præstøfjord til årets meginBowle stævne. læs beretningen her: https://meginclub.dk/sites/default/files/Beretning%20MeginBowlen%202023.pdf

Se tidligere oplevelser her nedenfor (read more):

MeginBowlen 2022

I sol og let vejr havde 10 joller et prægtigt stævne på den blå Mariager fjord - og ud fra lille hyggelige Stinesminde havn. Vi glæder os til at se mange joller til næste år. Husk MeginBowle stævnet er altid næstsidste weekend i August.

læs beretningen: https://meginclub.dk/sites/default/files/MeginBowlen%202022.pdf

Meginbowlen 2021

Læs beretningen her https://meginclub.dk/sites/default/files/Beretning%20om%20MeginBowlen%20...

Vellykket Meginbowle 2019

MeginBowlen var igen i 2019 en stor oplevelse med energiske sejladser og godt fællesskab. Læs referat fra stævnet her: https://meginclub.dk/sites/default/files/Referat%20fra%20Bowlen%202019%2...

Meginregister

Husk at tilmeld dig og din meginjolle til meginregistret. Det forpligter ikke, er vores eneste mulighed for at komme i kontakt med hinanden

Forrygende MeginBowlen 2017

I blæst og stort vejr blev MeginBowlen sejlet ud fra Troense. Se billeder på https://goo.gl/photos/zEiCpQQjAy2uVYkX6. Næste MeginBowlen holdes ved Arresø og Frederiksværk 17-19. august 2018

Skøn Solsejlads ved Dyreborg

17. og 18. juni mødtes 7 joller hos Leif ved Dyreborg. Lørdag med jublende frisk vind og besøg på Bjørnø. Søndag rundt om Lyø i stille vind. Hyldeblomstduft fra øens læhegn og digesvaler fra skrænterne... det er dejligt at være i en Meginjolle!
Læse mere under Foreningen/Indbydelser....

MeginBowlen 2016 !

Læs referat / Read the Rapport fra MeginBowlen 2016
(Se menu punkt "Foreningen" )

Vellykket Stævne på Randers fjord 2015

21. - 23. august. oplevede 22 både og 50 sejlere og 2 hunde et hyggeligt, solfyldt og veltilrettelagt MeginBowlestævne ved Voer Kyst og Fjordcenter. Læs referat med billeder her på hjemmesiden (Foreningen/MeginBowlen 2015).

Penge

Vi har bruge for lidt penge til hjemmesiden. Hjemmesiden er jo den eneste måde i kan holde sammen og kontakt med på landets meginsejlere - se kontonr. under "Foreningen"

Fællessejlads

Slut Jer sammen i lokale grupper til fælles sejladser. Vi har stor glæde af det her på Mariagerfjord. Se evt i Meginregistret for joller i nærområdet.

Skærgården

Spændende svenske meginmuligheder. Se beskrivelsen under "Farvande"

Lær at sejle i Meginjolle

Mange vil gerne ha´ vejledning i hvordan Meginjollen sejles. Dels for at overvinde bekymringer og dels for at blive tryg i det daglige. Læs om den spændende mulighed om sejlercamping. Se "Lær at sejle" under "Gode Råd"

Kontakt mellem Meginsejlere

Vi har besluttet at fremme kontaktmulighederne ved at lægge mail-adresser i Meginregistret. Men kun, hvis vi får en mail med godkendelse af at mailadressen kommer med. Se mere under fanen: Meginregister.

Tursejladsen d. 27. - 28. september på Mariagerfjord

Vi havde en stærk oplevelse på vores sensommertur - læs beretning i "Sejladsbeskrivelser"

Super MeginBowle-dage på Arresø

Blæst, fællesskab og mange oplevelser til MeginBowlen. Læs referat og resultater - klik på Foreningen/meginBowlen 2014.

Se osse indbydelsen til Meginsejlads på Mariagerfjord 27-28. september

Styrk fællesskabet i praksis

Frivilligt kontingent (f.eks kr. 100 årligt) modtages med tak på klubbens konto: 0815 3531149229. Vi holder udgifterne nede, men bruger blandt andet lidt penge til hjemmesiden,

“Informationen und Hilfe für deutsche Megineigner”  link unter hier: