Aktuelt

MeginBowlen 2020 UDSAT

MeginBowlen 2020, der skulle afholdes ved Grønsund er udsat til 2021. Som det ser ud nu, kan stævnet ikke afholdes, dels åbnes der først for større arrangementer i september, dels vil det være ufornuftigt at mødes, da mange sejlere har en alder, hvor vi skal passe særlig på. Men arrangør Henning Ringe Ibsen og Grønsund sejlklub står klar med stævnet i august 2021. Indtil da må vi sejle i mindre grupper ( og træne i at holde god afstand - også ved startlinier til stævner!)

Meginklubbens årlige genealforsamling 2020 udsættes til 2021 og afholdes sammen med Meginbowlen der.

Megin træf 20. 21. juni 2020

En dejlig mulighed for at sejle sammen og udveksle erfaringer. Gennemføres måske, hvis de tilmeldte indbyrdes, mener det forsvarligt og holder afstand, håndspritter og nyser i regntøjet.
Se indbydelsen https://meginclub.dk/sites/default/files/Megintr%C3%A6f%202020%20Fjelleb...

Vellykket Meginbowle 2019

MeginBowlen var igen i 2019 en stor oplevelse med energiske sejladser og godt fællesskab. Læs referat fra stævnet her: https://meginclub.dk/sites/default/files/Referat%20fra%20Bowlen%202019%2...

Meginregister

Husk at tilmeld dig og din meginjolle til meginregistret. Det forpligter ikke, er vores eneste mulighed for at komme i kontakt med hinanden

Forrygende MeginBowlen 2017

I blæst og stort vejr blev MeginBowlen sejlet ud fra Troense. Se billeder på https://goo.gl/photos/zEiCpQQjAy2uVYkX6. Næste MeginBowlen holdes ved Arresø og Frederiksværk 17-19. august 2018

Skøn Solsejlads ved Dyreborg

17. og 18. juni mødtes 7 joller hos Leif ved Dyreborg. Lørdag med jublende frisk vind og besøg på Bjørnø. Søndag rundt om Lyø i stille vind. Hyldeblomstduft fra øens læhegn og digesvaler fra skrænterne... det er dejligt at være i en Meginjolle!
Læse mere under Foreningen/Indbydelser....

MeginBowlen 2016 !

Læs referat / Read the Rapport fra MeginBowlen 2016
(Se menu punkt "Foreningen" )

Vellykket Stævne på Randers fjord 2015

21. - 23. august. oplevede 22 både og 50 sejlere og 2 hunde et hyggeligt, solfyldt og veltilrettelagt MeginBowlestævne ved Voer Kyst og Fjordcenter. Læs referat med billeder her på hjemmesiden (Foreningen/MeginBowlen 2015).

Penge

Vi har bruge for lidt penge til hjemmesiden. Hjemmesiden er jo den eneste måde i kan holde sammen og kontakt med på landets meginsejlere - se kontonr. under "Foreningen"

Fællessejlads

Slut Jer sammen i lokale grupper til fælles sejladser. Vi har stor glæde af det her på Mariagerfjord. Se evt i Meginregistret for joller i nærområdet.

Skærgården

Spændende svenske meginmuligheder. Se beskrivelsen under "Farvande"

Lær at sejle i Meginjolle

Mange vil gerne ha´ vejledning i hvordan Meginjollen sejles. Dels for at overvinde bekymringer og dels for at blive tryg i det daglige. Læs om den spændende mulighed om sejlercamping. Se "Lær at sejle" under "Gode Råd"

Kontakt mellem Meginsejlere

Vi har besluttet at fremme kontaktmulighederne ved at lægge mail-adresser i Meginregistret. Men kun, hvis vi får en mail med godkendelse af at mailadressen kommer med. Se mere under fanen: Meginregister.

Tursejladsen d. 27. - 28. september på Mariagerfjord

Vi havde en stærk oplevelse på vores sensommertur - læs beretning i "Sejladsbeskrivelser"

Super MeginBowle-dage på Arresø

Blæst, fællesskab og mange oplevelser til MeginBowlen. Læs referat og resultater - klik på Foreningen/meginBowlen 2014.

Se osse indbydelsen til Meginsejlads på Mariagerfjord 27-28. september

Styrk fællesskabet i praksis

Frivilligt kontingent (f.eks kr. 100 årligt) modtages med tak på klubbens konto: 0815 3531149229. Vi holder udgifterne nede, men bruger blandt andet lidt penge til hjemmesiden,

“Informationen und Hilfe für deutsche Megineigner”  link unter hier: