Aktuelt

MeginBowlen 2017 blir ved Troense

Af praktiske grunde afholdes MeginBowlen ved Troense i Svendborgsund d. 19. og 20. august - og ikke som først planlagt på Strynø. Indbydelsen kommer her på hjemmesiden omkring Skt. Hans. Kryds dagene af til herligt, hyggeligt, venligt fællesskab ved den smukke gamle skipperby.

Skøn Solsejlads ved Dyreborg

17. og 18. juni mødte 7 joller hos Leif ved Dyreborg. Lørdag med jublende frisk vind og besøg på Bjørnø. Søndag rundt om Lyø i stille vind. Hyldeblomstduft fra øens læhegn og digesvaler fra skrænterne... det er dejligt at være i en Meginjolle!
Læse mere under Foreningen/Indbydelser....

MeginBowlen 2016 !

Læs referat / Read the Rapport fra MeginBowlen 2016
(Se menu punkt "Foreningen" )

Vellykket Stævne på Randers fjord 2015

21. - 23. august. oplevede 22 både og 50 sejlere og 2 hunde et hyggeligt, solfyldt og veltilrettelagt MeginBowlestævne ved Voer Kyst og Fjordcenter. Læs referat med billeder her på hjemmesiden (Foreningen/MeginBowlen 2015).

Penge

Vi har bruge for lidt penge til hjemmesiden. Hjemmesiden er jo den eneste måde i kan holde sammen og kontakt med på landets meginsejlere - se kontonr. under "Foreningen"

Fællessejlads

Slut Jer sammen i lokale grupper til fælles sejladser. Vi har stor glæde af det her på Mariagerfjord. Se evt i Meginregistret for joller i nærområdet.

Skærgården

Spændende svenske meginmuligheder. Se beskrivelsen under "Farvande"

Lær at sejle i Meginjolle

Mange vil gerne ha´ vejledning i hvordan Meginjollen sejles. Dels for at overvinde bekymringer og dels for at blive tryg i det daglige. Læs om den spændende mulighed om sejlercamping. Se "Lær at sejle" under "Gode Råd"

Kontakt mellem Meginsejlere

Vi har besluttet at fremme kontaktmulighederne ved at lægge mail-adresser i Meginregistret. Men kun, hvis vi får en mail med godkendelse af at mailadressen kommer med. Se mere under fanen: Meginregister.

Tursejladsen d. 27. - 28. september på Mariagerfjord

Vi havde en stærk oplevelse på vores sensommertur - læs beretning i "Sejladsbeskrivelser"

Super MeginBowle-dage på Arresø

Blæst, fællesskab og mange oplevelser til MeginBowlen. Læs referat og resultater - klik på Foreningen/meginBowlen 2014.

Se osse indbydelsen til Meginsejlads på Mariagerfjord 27-28. september

Styrk fællesskabet i praksis

Frivilligt kontingent (f.eks kr. 100 årligt) modtages med tak på klubbens konto: 0815 3531149229. Vi holder udgifterne nede, men bruger blandt andet lidt penge til hjemmesiden,

“Informationen und Hilfe für deutsche Megineigner”  link unter hier: